Surgical Hospital

Shree Sharana Basaveshwara Surgical Hospital

SB College Road, Sangameshwar Nagar, Gulbarga
Dr. Shanti B. Patil Kulgeri M.S (Gen.surgery) Phone 1: 08472-277987 Phone 2: 08472-240618

Search For Listings